Vilkår og betingelser


1. GENERELT
1.a Disse vilkårene og betingelsene gjelder for bestilling av produkter fra Dampjuice.
1.b De betingelsene som gjelder for produkter som tilbys på nettsiden, er anført nedenfor. Ved å sende inn bestillingen, aksepterer du disse betingelsene
1.c Dampjuice forbeholder seg retten til å endre betingelser til enhver tid uten forvarsel. Slike endringer vil dog ikke gjelde for bestillinger innsendt før de endrede betingelser blir offentliggjort på websiden.
1.d Siden Damjuice har tilhold i Litauen forholder vi oss til EU sin forbruker lovgivning. Denne skiller seg minimalt fra den norske.
1.e Hvis du har spørsmål eller kommentarer til betingelsene, returnering av varer eller refundering av penger, vennligst kontakt: 
2. BESTILLING
2.a Bestillingen sendes online via vår hjemmeside
2.b Alle varer leveres etter tilgjengelighet. Vi kontakter deg så hurtig som mulig pr. Epost eller telefon om ikke produktet er tilgjengelig.
2.c Vi prøver så godt vi kan å ha oppdaterte bilder på vår hjemmeside. Det kan allikevel oppstå visse forskjeller mellom bilde og aktuelt produkt.
3. LEVERING
3.a Dampjuice leverer varen så raskt som mulig etter at betaling har funnet sted, og er tilgjengelig på Dampjuice sin konto
3.b Hvis et produkt ikke er tilgengelig i den bestilte mengde, underretter vi deg om dette så fort som mulig, og du kan da bestemme om du vil annullere bestilling eller vente på at vi får det på lager.
3.c Dampjuice kan etter eget skjønn foreta en del-levering. Om dette skjer tilkommer det ingen ekstra omkostninger for kunde.
3.d Hvis levering ikke er mulig innen 15 dager, har du rett til å annullere bestillingen. Om en slik bestilling allerede er betalt, vil en tilbakebetaling skje hurtigst mulig, senest innen 14 dager.
4. PRISER OG LEVERINGSOMKOSTNINGER
4.a Alle priser er oppgitt i NOK. Evt fraktkostnader vil komme i tillegg.
4.c Dampjuice har ikke ansvar for bestillinger som blir tolldeklarert grunnet for høy verdi for tollfri forsendelse fra utlandet. 
5. BETALING
5.a Du kan betale for produktene med de betalingsmetoder som til enhver tid er tilgjengelig på vår hjemmeside.
5.b Dampjuice for sikker onlinebetaling ved hjelp av ekstern leverandør, og for å sikre at betalingen alltid har det høyeste sikkerhetsnivå. Alle dine opplysninger  blir automatisk kryptert ved inntasting.
5.c Betaling utføres når ordre sendes. Ved eventuell bruk av angrerett eller forsinkelse av levering vil trukket beløp tilbakeføres umiddelbart.
6. ANGRERETT, SKADEDE OG/ELLER MANGELFULLE PRODUKTER
6.a Du har 14 dagers angrerett fra mottak
Innen tidsfristen skal du ha inngått avtale og returnert produktet. Det er tilstrekkelig at du innen fristen har levert produktet til posten.  Hvis du vil forsikre deg mot at du har levert i rett tid, kan du f.eks ta vare på evt kvitteringer på frakt fra posten.
Med mindre annet er avtalt skal tilbakesendelse av vare bekostes av kunden.
6.b Såfremt det er foretatt betaling, tilbakebetaler vi denne straks, dog senest innen 14 dager, fra vi mottar det returnerte produktet. Vi tilbakebetaler dog kun mottatt beløp, og ikke leveringsomkostninger i forbindelse med retur av produkt, med mindre annet er avtalt.
6.c Produktet må være i en slik stand at det kan selges på nytt. Dvs, at produktet ikke må ha vært i bruk og  forpakninger ikke må brytes.
Dette gjelder dog ikke om produktet er gått i stykker grunnet:
a)     De handlinger som har vært nødvendig for å kontrollere produktet
b)     Omstendigheter som ikke kan tilskrives kunden
Under alle omstendigheter må allikevel du som kunde sørge for at produktet returneres på en forsvarsmessig måte til oss.
6.d Klager grunnet mangler på produktet sendes innen rimelig tid etter at du har oppdaget mangelen til vår epostadresse, oppført  under punkt 1.e
6.e Om reklamasjonen er berettiget kan du anmode om:
a)     Reparasjon av feil/mangel
b)     Levering av erstatningsvare, såfremt dette er mulig og ikke vil påføre selger uforholdsmessige omkostninger.
6.f Om UAB Dampjuice ikke kan erstatte mangelen ved produktet eller levere en erstatningsvare, kan du annullere bestilling eller be om prisavslag.
7.  BRUK AV PRODUKT
7.a Dampjuice tar intet ansvar for krav fremsatt som følge av:
a)     Feil bruk av varen
b)     Bruk i kombinasjon med produkter varen ikke er beregnet til.
Kjøper er oppmerksom på at feil bruk av produktene kan ødelegge produktet.  Dette tar selger intet ansvar for. Kjøper er også oppmerksom på at feil bruk kan medføre risiko
7.b Kjøper er bekjent med at e-væsker ikke er beregnet på å drikke, og at disse kan være alvorlig skadelige. Kjøper skal derfor oppbevare e-væsker utilgjengelig for barn og dyr, og også for personer som ikke kjenner til bruken av disse. Dampjuice har intet ansvar for feil bruk av e-væske.
7.c Kjøper er kjent med at enkelte produkter har begrenset holdbarhet/varighet, samt at de forringes/mister deres funksjonalitet ved bruk, og derfor må skiftes ut. Ved riktig behandling kan levetiden forlenges betraktelig. Slike forhold er ikke selger ansvarlig for.
8. FORCE MAJEURE
Dampjuice er ikke ansvarlig for feil eller forsinkelser i levering av ordren, hvis og i det omfang slik feil eller forsinkelse direkte eller indirekte skyldes omstendigheter, som er utenfor Dampjuice sin kontroll.