Toll og avgifter


Salg innad i EU

Innad i EU vil det bli lagt på 21% moms.

Salg til Norge

Det er en tollfri grense på kr. 350,- (inklusive frakt) på import til Norge. På ordrer under denne grensen slipper man tollbehandlingsgebyr og moms. Dette gjelder ikke kun oss, men ved all import til Norge.

Dersom man overskrider denne grensen så vil posten ta ett gebyr, det vil bli lagt på 25% moms, samt at det tar mye lengre tid.

Denne grensen gjelder per ordre og ikke totalen av ordrer man gjør. Så det vil ikke utløse toll og avgifter ved flere ordrer under grensen som bestilles samtidig. Vi kan ikke sende flere ordre i en forsendelse da det er verdien på ordren som bestemmer toll og avgifter. Vi kan heller ikke splitte opp en ordre du har gjort i flere forsendelser da dette er ulovlig for oss å gjøre for å unngå moms.

Så dersom verdien per ordren er under 350 inklusive frakt går de inn i Norge uten toll og moms. Vi gjør fraktbrev så tydelig som mulig med verdi i norske kroner slik at Posten ikke skal være i tvil om hva som er varepris og fraktpris.

Legg også merke til at vi tar betalt i norske kroner ved salg til Norge. Da slipper man overraskelsen som kan oppstå når tollvesenet konverterer til NOK fra utenlandsk valuta, og plutselig overstiger man 350 kroner.

Postens satser (Alle priser er inklusive merverdiavgift):

  • Kr 153,- Forenklet fortolling (for sendinger med verdi fra NOK 350,- inntil NOK 3.000,-)
  • Kr 331,- Ordinær fortolling (Sendinger med vareverdi fra og med NOK 3000,- med restriksjoner og/eller særavgifter (for eksempel tobakksvarer og alkoholholdige drikkevarer) må fortolles og rapporteres til Tollvesenet)

Eksempel:

Man bestiller varer for 360 kroner (inklusive frakt). Posten tar da 153 kroner i gebyr, og det blir lagt på 25% moms. Du må da betale totalt 360 + 153 (gebyr) + 90  (moms) = 603! Dersom man holder seg under grensen på 350 kroner slipper man disse ekstra avgiftene.

Det er Posten Norge som tar betalt for gebyr og moms, og ikke oss ved bestilling.

Salg til kunder bosatt utenfor EU

Dette salget er momsfritt fra oss, og gjeldende regler for hvert enkelt land må kunden selv sjekke opp.