Sikkerhetsbestemmelser


DU MÅ VÆRE atten ( 18 ) år , å kjøpe noen av våre produkter.

 Hvis noe nikotinprodukt er fortært, søk umiddelbart medisinsk hjelp.
Nikotin er ikke trygt for gravide kvinner, eller kvinner som tror de kan være gravid, eller prøver å bli gravid.
◾ Alle nikotinprodukter må holdes utilgjengelig for barn og kjæledyr.
◾ Oppbevar din e-væske på samme måte som du ville gjort hvis det var en flaske med blekemiddel, ammoniakk, eller en annen husholdning gift.
◾ Hold det borte fra barn og kjæledyr.
Nikotin er svært avhengighetsskapende stoff.
◾ Hold det i den barnesikre flasken den leveres i.
◾ Vær forsiktig ved påfylling, for å unngå unødvendig søl.
◾ Hvis du føler deg uvel kontakt lege omgående og vis etiketten hvis mulig.
◾ De viktigste bestanddeler av e-væske er propylenglykol og vegetabilske glyserin som begge anvendes i et stort utvalg av vanlige næringsmidler. Aroma og nikotin er lagt til, med varierende styrke.

Hvis du trenger råd om nikotinstyrker, vennligst ta kontakt før du bestiller, og hvis du har noen medisinske problemer knyttet til våre produkter.
Ta kontakt med fastlegen din før du bruker dem.