Hva er e-sigarett?


En elektronisk sigarett, også kalt e-sigarett (e sigarett, el sigg, esigg), er et batteridrevet elektrisk apparat som brukes til å simulere tobakksrøyking. Den kan gi fra seg nikotin, dersom man benytter dette ( nikotin er ikke lovlig for salg i Norge), men ikke andre skadelige stoffer fra tobakk, som tjære. E-sigaretten produserer en damp som kan innhaleres. Den ser ut som, føles som, og smaker omtrent som tobakksrøyk, og har muligheter for et valgfritt nikotininnhold. Bruk av e-sigaretter kan derfor i prinsippet erstatte røyking av tobakk og derved unngå de kjente farer som røyking medfører. Dette er e-sigarettens hensikt.

Elektroniske sigaretter i dagens form ble opprinnelig patentert i Kina i 2003 av Hon Lik, lansert der i 2004 og eksportert fra 2006 under merket "Ruyan". Ideen går tilbake til et patent av Herbert A. Gilbert fra USA i 1963, men dengang ble ikke røyking ansett som risikofylt og det ble med ideen. Språkbruken omkring e-sigaretter er ny, men det ser ut til at bruk av en e-sigarett tiltagende kalles «å dampe» i motsetning til «å røyke».