Hva består en e-sigarett av ?


En e-sigarett består oftest av tre hoveddeler: En batterienhet, en fordampningsenhet (fordamper) og en tank for e-væske. På noen slik som AIO startsettet er batteri og tank i ett.
Et munnstykke (drip tip) finnes også, oftest som del av tanken.

Når man skal fylle på e-væske så holder åpner man tanken og drypper så e-væsken oppi tanken. Åpning av tank gjøres som regel på toppen.


Ofte er det en knapp for å slå på fordamperen og en LED-indikator for batteriets ladetilstand og/eller aktivitet. Knappen på batteriet vil lyse når man holder den inne, og blinke dersom batteriet er tomt.

Fordamperen inneholder en eller flere varmetråder som drives av akkumulatoren.  Batteriet er alltid en moderne akkumulator av Li-ion-type, som er oppladbar.

Elektronikk i batterienheten sørger for beskyttelse av akkumulatoren og varmetråden. 

Lading skjer som regel ved hjelp av en USB kabel. Man kan lade fra veggkontakt eller USB-plugg.

En som damper har gjerne flere av hver enhet, alle er forbruksartikler med en forventet levetid; ekstra batteri som settes inn når det andre blir tomt og skal lades, ekstra fordamper siden varmetråden kan brenne av eller tilsmusses, ekstra tanker for å kunne bytte smak.