Hva består en e-sigarett av ?


En e-sigarett består oftest av tre hoveddeler: En batterienhet, en fordampningsenhet (fordamper) og en tank for e-væske.
Et munnstykke (drip tip) finnes også, oftest som del av tanken.

 

E-sigarett - Elektrisk sigarett

Her er tanken avbildet med selve tanken, fordamper og bunnstykke for tanken. Fordamperen skrus inn i toppen av bunnstykket som igjen skrus inn i bunnen av tanken. Munnstykket sitter her fastmontert på toppen av tanken. Noen tanker har også utskiftbart munnstykke (drip tip).
Når man skal fylle på e-væske så holder man e-sigaretten opp-ned, og skur deretter av bunnstykket med fordamperen og drypper så e-væsken oppi tanken.

batteri
Avbildet her er ett Kanger batteri med knapp for å slå den på. Man holder den inne når man damper inn og slipper den igjen når man puster ut. Gjengene på toppen skrus inn i bunnstykket på tanken.

Ofte er det en knapp for å slå på fordamperen og en LED-indikator for batteriets ladetilstand og/eller aktivitet. Knappen på batteriet vil lyse når man holder den inne, og blinke dersom batteriet er tomt.
Noen e-sigaretter ligner vanlige sigaretter, og indikatoren er da rød og plassert på enden som en «sigarettglo».
Noen utførelser er både tykkere og lengre enn vanlige sigaretter, og inneholder tilstrekkelige reserver for en dags bruk.
Fordamperen inneholder en eller flere varmetråder som drives av akkumulatoren.  Batteriet er alltid en moderne akkumulator av Li-ion-type, som er oppladbar.

Elektronikk i batterienheten sørger for beskyttelse av akkumulatoren og varmetråden. Noen apparater kan koples til en datamaskin USB-port, som da leverer energien eller kan lade akkumulatoren.

batterilader

For å lade skrur man ut batteriet fra tanken og skrur den inn i laderen. Man kan lade fra veggkontakt eller USB-plugg.

En som damper har gjerne flere av hver enhet, alle er forbruksartikler med en forventet levetid; ekstra batteri som settes inn når det andre blir tomt og skal lades, ekstra fordamper siden varmetråden kan brenne av eller tilsmusses, ekstra tanker for å kunne bytte smak. Fordamperen krever noe renhold, som koking i vann eller rensing med isopropylalkohol