Feilsøking og brukerstøtte


Her vil vi beskrive noen feilsituasjoner og hvordan du kan løse dem.

Bruksanvisning AIO startsett

Bruksanvisning EVOD startsett

Instruksjonsvideo til EVOD startsett

Batteriet bare blinker når jeg trykker inn batteriknappen

Dette er fordi batteriet er tomt og må lades

Batteriknappen lyser ikke når jeg trykker på den
Da er antageligvis batteriet skrudd av. Trykk på batteriknappen 5 ganger raskt etter hverandre. Dette er en måte å skru batteriet helt av eller på

Batteriet lader ikke
Batteriladeren skal lyser grønt når det ikke er noe batteri koblet til eller batteriet er ferdig ladet. Når man skrur inn batteriet i batteriladeren så skal laderen lyse rødt, og knappen på batteriet skal lyse. Dersom dette ikke skjer, så sjekk om batteriladeren er tilkoblet strøm, samt at kontaktene på batteriladeren og batteriet er rene og tørre. Tørk gjerne av dem en gang i blant.

Det surkler mye når jeg damper, og lite røyk
Hold rundt e-sigaretten med munnstykket opp. Slå ut i luften som med en trommestikke. Da vil det komme væske ut av munnstykket som har vært samlet opp der. Dette bør gjøres ute, eller i en vask slik at dampvæsken (e-juice) ikke kommer på møbler eller gulv.

Det kommer lite damp
Enten er batteriet nesten tomt, fordamperen trengs å skiftes ut eller det er nesten tomt for e-juice.

Dersom dette ikke løser problemet, kontakt oss her.