Bruk og vedlikehold


Er det enkelt å bruke e-sigaretten
Ja, det er veldig enkelt. Det er bare å fylle på e-væske i tanken, skru på batteriet og trykke på knappen på batteriet, så er man i gang.

Er en e-sigarett evigvarende
Nei. Komponentene er slik som andre elektroniske ting ikke evigvarende. Man må bytte ut enkeltkomponenter.

Forbruk og slitasje
Verdiene nedenfor er basert på faktisk bruk, og ikke hvis de ligger i en skuff. Det vil si at hvis man ikke damper så forkortes ikke levetiden.
Batterier: Varer 2-3 måneder basert på i hvilken grad man benytter det.
Fordamper: Varer 2-3 uker basert på i hvilken grad man benytter det.
Tank: Mange måneder, også over ett år.

Forventet kostnad
Selve forbrukskostnaden ved å skifte batteri og fordampere vil beløpe seg til 50-200 kroner i måneden basert på i hvilken grad man damper. Og hvor mye man vil bruke på tilleggsutstyr.
Kostnaden på e-væske vil være 100-400 i måneden basert på i hvilken grad man damper.
Uansett MYE rimeligere/mindre skadelig enn vanlige sigaretter.

Vedlikehold
Det er ikke mye vedlikehold som skal til. Det går litt i utskiftning av forbruksdeler.

Vanlig vedlikehold:
- Rengjør koblingen øverst på batteriet en gang i blant slik at det ikke blir skittent og grisete/vått. Det vil gjøre ladningen bedre
- Rengjør koblingen på USB laderen som skal kobles sammen med batteriet
- Rengjør gjengene på bunnplaten i tanken slik at den er ren